Politik vedr. sundhed på Højvangskolen

Sunde madvaner
Skolen arbejder med at give børnene sunde madvaner ved:

 • At have køleskabe til madpakkerne i alle huse
 • At sørge for gode spisesituationer i klasserne og på DUS
 • At føre tilsyn med eleverne i de første ti minutter af spisepauserne
 • At følge madpakke- og morgenmadsvanerne gennem undersøgelser og observationer.
 • At undervise i ernæring, kroppen, sund mad o.lign. på relevante klassetrin
 • At oprette valghold vedr. ”motion og mad” og ”hjemkundskab”
 • At tilbyde skolemælksordning
 • At tilbyde sunde produkter fra skoleboden som dog kun er et supplement til madpakken

 

Bevægelse:
Skolen arbejder for at børnene får bevægelse i løbet af skoledagen ved:

 • At have gode arealer til boldspil, idræt og leg, herunder gode legepladser til A,B og D-huset
 • At have åbent i hallen for eleverne i B- og C-huset i 12-pausen i vinterhalvåret med lærertilsyn.
 • At der er legepatrulje (elevrådet) for A-husbørnene
 • At afholde motions- og aktivitetsdage
 • At opfordre børn til selv at gå/cykle til og fra skole, deltage i kampagner osv.
 • At fremme gode idrætstimer ved hjælp af veluddannede lærere og gode faciliteter
 • At invitere gæstelærere fra sportsklubber

Fysiske forhold indendørs:
Skolen sørger for gode indendørs rammer ved

 • At have gode fællesrum i husene med mulighed for sunde indeaktiviteter
 • At have gode og indstillelige møbler i klasserne
 • At have rene, velholdte og æstetiske indeområder.

Sundt psykisk arbejdsmiljø:
Skolen sørger for, at der er et sundt psykisk undervisningsmiljø ved

 • At have en tydelig mobbepolitik og hele tiden følge op på denne
 • At fokusere på anerkendende kommunikation
 • At PALS og værdigrundlaget bag dette er udgangspunktet
 • At tryghed, ansvar og respekt er en del af dagligdagen

 

Dialog:
Skolen medvirkee til dialog med forældrene om sundhed og kost ved:

 • At orientere forældrene ved bekymrende forhold i forhold til ovenstående
 • At sætte sundhed og kost på dagsordenen ved forældrearrangementer og skole/hjem samtaler
 • At respektere forældrenes ansvar og holdning til kost og sundhed

 

 

Revideret i Skolebestyrelsen den 28. januar 2012.