Sundhedstilbud til børn og unge i skoleområdet i Aalborg Kommune

I skolen arbejder sundhedsplejersker og børn og unge-lægerne sundhedsfremmende og forebyggende med skoleelevers sundhed, sygdom og trivsel. Tilbuddet er tilrettelagt som et fleksibelt tilbud tilpasset det enkelte barns, unges og families behov.
Forældre inviteres til at deltage i de yngste klassetrin. Forældre vil altid blive orienteret og inddraget gennem hele skoleforløbet, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder specifikke sundheds- eller trivsels-problemer.
Sundhedstilbuddet tilrettelægges i samarbejde med elev, hjem og skole således:
Børnehaveklasse: Sundhedsplejersken tilbyder indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale (der foretages syns- og høreprøve, højde og vægt måling). Sundhedsplejersken deltager i et forældremøde ved skolestart.
1. klasse: Sundhedsplejersken tilbyder en sundhedspædagogisk aktivitet enten individuelt, i gruppe eller på klassen. Alle børn vil blive målt og vejet.
2. klasse: Sundhedsplejersken kan evt. deltage i forældremøde ved behov (emner f.eks.: sundhed, søvn og kost).
3. klasse: Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet i gruppe eller på klassen.
4., 5. eller 6. klasse: Sundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning i gruppe eller på klassen.
5. klasse: Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale individuelt eller i gruppe. Alle børn vil blive målt og vejet.
6. klasse: Sundhedsplejersken kan evt. deltage i forældremøde ved behov (emner f.eks.: pubertet, alkohol mm).
7. klasse: Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale individuelt eller i gruppe (synsprøve).
8. klasse: Børn og unge-lægen tilbyder udskolingsundersøgelse (individuelt) og sundhedseksperimentarium (på klassen), der resulterer i en beskrivelse af den enkeltes og klassens sundhedsprofil (højde, vægt, hørelse, evt. syn/farvesyn ved særlig erhvervsvalg).
9. klasse: Sundhedsplejersken tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet på klassen.
 
Desuden tilbydes enkelte elever ekstra indsats/opfølgning af sundheds- eller helbredsmæssige forhold. Familie, elev eller lærer kan altid selv henvende sig.
Sundhedsplejersken kan inddrage børn og unge- lægen eller henvise til egen læge, øjen- og ørelæge, socialrådgiver eller andre i samarbejde med hjemmet.
Sundhedsplejersken indgår som fast medlem af skolens Trivselsforum.

Sundhedsplejen på Højvangskolen