• Tingstedet 20, 9230 Svenstrup J.
  • 9982 3488
  • hoejvangskolen@aalborg.dk
  • Seneste artikel fra Højtryk
    • Ridebanespringning
      Ridebanespringning er en udbredt form for hestesport, der udøves på en bane hvor der står forskellige spring af varierende højde og udseende. Fx mure og støtter med bomme imellem....

Nyt fra skolen

Skoleleder:

Skolesekretærer: 

Christian Møller Mette Lohmann
  Jeanette Krogh Thomsen

Viceskoleleder:                 

DUS- og indskolingsleder:

Claus Aabel Østergaard  N/A