• Tingstedet 20, 9230 Svenstrup J.
  • 9982 3488
  • hoejvangskolen@aalborg.dk

Nyt fra skolen

Skoleleder:

Skolesekretærer: 

Christian Møller Mette Lohmann
  Jeanette Krogh Thomsen

Viceskoleleder:                 

DUS- og indskolingsleder:

Claus Aabel Østergaard  Kristine Jakobsen